Michel Baron - Cursus harmonie
Nederlandse vertaling © Stefaan Baert
Translation in progress, thanks to Mr. Stefaan Baert, Belgium.

Herneem de versie met kadertjes

Herneem de versie zonder kadertjes

Menu van de versie zonder kadertjes

  1 - Inleiding

11 - Vertragingen

  2 - Algemene regels

12 - Andere akkoordvreemde noten

  3 - Kwint

13 - Pedaal

  4 - Sixt

14 - Niet becijferde bas

  5 - Kwartsixt

15 - Koraal en andere stijlen

  6 - Modulaties

16 - Tabel met de becijfering

  7 - Dominant septiem

17 - Bibliografie, biografie

  8 - Nevenseptiemen

18 - Nuttige links, opzoekingen

  9 - None

19 - Uittreksels uit een handboek (Koechlin)

10 - Alteraties

20 - De auteur       e-mail

© Michel Baron – Gebruik voor commerciële doeleinden streng verboden.
Enkel toegelaten voor persoonlijk gebruik of pedagogisch doel.

Deze site wordt onderhouden op vrijwillige basis en zonder commerciëel oogmerk.

Questo sito web intende conformarsi alla legislazione canadese in materia di diritto d'autore,
secondo la Convenzione di Berna e la Convenzione universale sul diritto d'autore.
In caso d'apparente infrazione, vogliate cortesemente comunicarlo all'autore
al fine di risolvere immediatamente ogni controversia.

Ce site entend se conformer à la législation canadienne sur les droits d'auteurs,
selon la Convention de Berne et la Convention universelle sur le droit d'auteur.
En cas d'apparente infraction, veuillez communiquer directement avec l'auteur afin de résoudre immédiatement tout litige.

This web site strives to fully comply with the Canadian copyright law,
according to the Bern Convention and the Universal Copyright Convention.
Should you feel that this site displays any material that raises an apparent copyright infringement,
please e-mail immediately michel.baron@videotron.ca to have any infringing component promptly removed.

Get Microsoft Internet Explorer